Friday, January 16, 2015

Michael McCreary, a stand up comedian on the autism spectrum


Praat Afrikaans - Ek weet hierdie is 'n ou een, maar dit bly briljant!